Једносменски рад

Обогаћени једносменски рад

Обогаћени једносменски рад

ОШ „Драгољуб Илић“ и ове године реализује пројекат: Обогаћени једносменски рад, у сарадњи са Министарством просвете,науке и технолошког развоја.

Пажљивом анализом потреба и навика наших ученика,осмислили смо радионице које ће их подстаћи да откривају и негују своја интересовања,да развијају вештине и компетенције,да усвоје и примене здраве животне навике,али и да лакше савладају школско градиво.

Циљ радионица је да ученици стекну квалитетна и функционална знања,која ће примењивати у свакодневном животу. Образовањем и знањем даћемо деци сигурност и способност да превазиђу све животне препреке.

Упознајте се са садржајем и циљевима одабраних радионица,које реализује учитељица Драженка Марјановић

Садржај одабраних радионица

Ликовна радионица

Теме у овиру рада ликовне радионице су следеће: „Природа која нас окружује“, Ликовна припрема дечије недеље,Тематски дан о Вуку Караџићу, „Новогодишња чаролија“! Ученици ће се упознати основним техникама цртања и сликања,израдом предмета од пластелина и развијаће своју креативност и уметничке склоности.

Музичка радионица

Теме у оквиру рада музичке радионице су следеће: Упознавање са народном и изворном музиком,упознавање са инструментима и традиционалним звуцима; Слушање композиција из класичне музике и препознавање инструмената које су ученици чули; Певање познатих дечијих песама,учење нових и играње уз музику. Ученици ће развијати осећај за лепоту звука и мелодије,покрет и ритам,креативност и слух.

Спортска радионица:

Основне теме су развијање свести о важности здравља и потреби неговања и развијања физичких способности деце. Деца ће учити како да побољшају квалитет живота у целини. Процењиваће своје напредовање и усклађиваће физичку активност са својим способностима.

Шаховска радионица:

У раду шаховске радионице учествује координатор Министарства просвете за рад са школском децом у колубарском округу: фиде-мајстор Ненад Поповић. Деца се упознају са историјом,временом и местом настанка шаха,традицијом и корисности у процесу активног учења. Обрађују се основне теме шаховска табла,нотација,кретање,вредност и особине фигура уз међусобну сарадњу,мат,опозиција,основе завршница и тактичка особеност краља! Шах као игра,уметност,наука и спорт повећава пажњу и креативност, развија маштовитост и креативност и учи нас логичком размишљању!

Упишите ваше дете

Желите да сазнате више о нама и једносменском раду. Контактирајте школу и сазнајте више информација
  • 014 276 544; 014 276 550
  • osdracic@gmail.com
  • Драчић бб, 14203
Позовите одмах!

Ана Нинић

Вршњачки тим

Слађана Матић

Ученички парламент

Весна Сировљевић

Продужени боравак

Превоз ученика

Ученицима је свакодневно омугућен долазак и полазак из школе