План писаних провера

План писаних провера

План писаних провера за школску 2022/2023. годину специфичностима установе

Први Разред
Други разред
Трећи разред
Четврти разред
Пети Разред
Шести разред
Седми разред
Осми разред

ИМАТЕ ЛИ ДОДАТНА ПИТАЊА?

Ако вас интересују наше уредбе, школски закони, правилници и планови

Школски документи

Начин вођења документације која је предвиђена законом, а није додатно уређена подзаконским актом или овим упутством, остављен је да буде лични избор наставника. специфичностима установе

Статут школе
Школски развојни план
Школски програм
План стручног усавршавања
Каталог програма стручног усавршавања
Кодекс понашања ученика, наставника и родитеља
Пословник о раду насатвничког већа
Пословник о раду савета родитеља
Пословник о раду школског одбора
Kindori

Годишњи извештаји и планови

Извештаји о реализацији Годишњег плана рада ОШ “Драгољуб Илић” за одређену школску годину рађени су на основу извештаја наставника, стручних сарадника, и директора школе, као и на основу увида у дневнике образовно-васпитног рада и педагошку документацију школе.

Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022.
Годишњи извештај о раду школе за школску 2020/2021.
Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020.
Годишњи план рада школе за школску 2021/2022.
Годишњи план рада школе за школску 2020/2021.
Годишњи план рада школе за школску 2019/2020.

Школски летопис

Летопис Основне школе „Драгољуб Илић“ садржи податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада.
У Летопису су наведени само основни подаци о активностима важним за рад школе и реализацију образовно-васпитног рада.
Ове активности су представљене детаљније кроз прилоге на сајту школе

Летопис за школску 2021/2022.
Летопис за школску 2020/2021.
Летопис за школску 2019/2020.