Упис форма

Подаци детета:

  Ваши подаци:

  Кораци за упис

  Пријаву за упис деце у први разред треба извршити у току јануара и фебруара месеца да би школа утврдила број потенцијалних ученика и ускладила га са својим просторним капацитетима.
  Од ове школске године пријаву ћете моћи да извршите и електронским путем, кроз попуњавање пријавног формулара.
  Редован упис деце за полазак у први разред обавиће се у времену од 1. 04. до 30. 05. 2022. године, а примаће се и у току јуна, јула и августа месеца.
  Упис у први разред 2021/2022. школске године обавезан је за децу која до 1. 09. 2022. године имају најмање шест година и шест месеци, а највише седам година и шест месеци (деца рођена 2015. године и деца рођена до краја фебруара 2016. године).

  Пажња - Документа потребна за упис деце у први разред су:

  1. Извод из матичне књиге рођених. Извод из матичне књиге рођених (крштеница) – важи неограничено. Извод се може добити у месној заједници/општини на чијој територији родитељ деце има пребивалиште, а у појединим општинама могуће је и наручити извод телефоном или путем интернет сајта. Приликом вађења извода из матичне књиге рођених, родитељи би требало да понесу личну карту као документ идентификације. За упис деце у школу не плаћа се узимање извода.
  2. Уверење о похађању предшколског програма. Уверење о похађању предшколског програма – издаје предшколска установа коју је дете похађало.
  3. Доказ о лекарском прегледу детета. Доказ о лекарском прегледу детета – даје педијатар након завршеног целокупног лекарског прегледа.
  4. Доказ о пребивалишту родитеља. Уверење о пребивалишту – издаје се у полицијској станици у месту или општини пребивалишта. Потребна је лична карта на увид. Захтев се подноси у облику обрасца, на ком се уписују лични подаци. Образац се добија од службеника запосленог у полицијској станици
  5. Поред лекарског прегледа, дете мора да прође и тестирање које за циљ има процену зрелости за похађање првог разреда основне школе, од стране школског псхјилога.
  Why choose us

  Our Core Values

  With kindori, we always put the quality of teaching children first, please rest assured when sending children at kindori kindergarten.
  Kindori

  Learn And Play

  With the criteria of playing and learning together, children will have a comfortable.

  Nutritious Meal

  Children's meals need to be provided with all the nutrients necessary for a day of play.

  Great Teachers

  Experienced and dedicated teachers team will help your child develop more in all aspects.

  Cute Enironment

  The colorful environment at Kindori is suitable for children 's age, making them more accessible.