ДОБРО ДОШЛИ!

ОШ "ДРАГОЉУБ ИЛИЋ"

Сто година дуга традиција, генерације ученика, учитеља и наставника само су делови приче која се као мозаик слаже и преплиће...
Сазнајте више о дешавањима у школи

Најновије вести

Kindori
У нашој школи...

Активности ученика

Оспособљавање ученика за испуњавање слободног времена садржајима из области науке, технике, културе, уметности, спорта – забавом, игром и разонодом.
Kindori

Продужени боравак

Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима нижих разреда основне школе (од првог до четвртог разреда)

Обогаћени једносменски рад

Идеја је да се ученицима, након редовне наставе, понуде осмишљене активности у функцији свеукупног развоја.

Ученички парламент

ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи.

Вршњачки тим

Вршњачки тим је организован да би ђаци помогли при решавању проблема насиља у школи. Проблеме решавамо помоћу радионица.

Како да упишем дете у вашу школу?

Контактирајте нас телефоном, е-поштом или дођите лично у школу.

Сто година дуга традиција

Сто година дуга традиција, генерације ученика, учитеља и наставника само су делови приче која се као мозаик слаже и преплиће...

Наша визија

У нашој школи успешно спајамо савремено и традицију! Код нас је програм усмерен на дете, на целовиту личност детета. Знање које деца стекну је практично, применљиво, повезано са другим предметима.

Наша мисија

Мотивација за учењем је унутрашња, свако дете има прилику да максимално искористи своје капацитете и потенцијале. Вреднујемо успех према труду и залагању, подстичемо креативност али и такмичарски дух.
Дечје активности

Секције у школи

У активностима школских секција наставници ученицима који су ради да науче и сазнају нешто више на занимљив начин уз модерне педагошке методе пружају актуелне инфомације, упознају их са научним трендовима и дилемама
Kindori

Еко секција

Подстиче и развија љубав према природи, учи нас како да је чувамо и живимо у складу са њом...

Драмска секција

Драмска секција окупља ученике који желе да се баве глумачким позивом, али желе и да развијају тимски рад ...

Ликовна секција

Задатак секције је да развија способност ученика за опажање облика, величина, боја и положаја облика у природи..

Музичка секција

Музичка секција наше школе чини да сваки важан датум у школском календару буде обележен на најбољи могући начин – песмом и игром.
Школица

Школски програм

Припремни предшколски програм остварује се као програм припреме за полазак у основну школу у оквиру предшколског васпитања и образовања и остварује се са децом у години пред полазак у школу, у трајању од четири сата дневно, најмање девет месеци.
Oснoвнo oбрaзoвaњe и вaспитaњe je oбaвeзнo, трaje oсaм гoдинa и oствaруje сe у двa oбрaзoвнo-вaспитнa циклусa. Први циклус oбухвaтa први, други, трeћи и чeтврти рaзрeд.Зa учeникe првoг циклусa oргaнизуje сe рaзрeднa нaстaвa
Други циклус oбухвaтa пeти, шeсти, сeдми и oсми рaзрeд. Настава за ученике у другом циклусу основног образовања и васпитања организована је као предметна, за ученике V разреда и као разредно – предметна, за ученике VI, VII и VIII разреда.
Часови за пример

Наши часови

Поносни смо на реализоване часове за углед и пример свима у настави. Часови који имају иновативну ноту и ови часови наставника, учитељица и стручних сарадника и сарадника у школи представљају примере добре праксе.
Kindori
Шта родитељи кажу о нама

Утисци

Прочитајте и истражите мишљење родитеља о нашој школи. Преко контакт форме пошаљите нам и Ваше мишљење, свака сугестија је добродошла!
Kindori
50 +
Укупно ученика
10 +
Учионице
120 +
школски аутобус
50 +
Укупно запослених
О нашим наставницима

Наши запослени

Наши запослени су широко образовани и стручни, професионални, етични, праведни, иновативни. Поседују људске и професионалне квалитете који су значајни за рад са ученицима.
Kindori

Галерија слика

КАКО ДА УПИШЕТЕ ДЕТЕ У НАШУ ШКОЛУ?

Желите добро образовање за своје дете? Контактирајте нас.